COM(1993)218 - Gemeenschappelijke voorschriften en normen voor organisaties belast met de inspectie en controle van schepen - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 15 december 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD INZAKE GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN EN NORMEN VOOR ORGANISATIES BELAST MET DE INSPECTIE EN CONTROLE VAN SCHEPEN

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION ON COMMON RULES AND STANDARDS FOR SHIP INSPECTION AND SURVEY ORGANISATIONS
 
OfficiŽle titel Richtlijn 94/57/EG van de Raad van 22 november 1994 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties
COM-nummer†i COM(1993)218 NLEN
Extra com nummers COM(1993)218;COM(1993)570;COM(1994)111;SEC(1994)1497
interinstitutioneel nummer†i 1993/0518(SYN)
EURlex-code†i 51993PC0218
Rechtsinstrument Beschikking

2.

Resulterende wetgeving

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, gegevens over de te volgen procedure, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.