COM(1994)38 EU - Richtlijn
Wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lid-Staat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE laying down detailed arrangements for the exercise of the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections by citizens of the Union residing in a Member State of which they are not nationals
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1994)38 NLEN
Extra COM-nummers COM(1994)38
Procedurenummer i 1994/0034(CNS)
Celex-nummer i 51994PC0038

2.

Key dates

Document 23-02-1994
Online publicatie 23-02-1994
Besluit 19-12-1994; Richtlijn 1994/80
Bekendmaking in Publicatieblad i 31-12-1994; PB L 368 p. 38-NaN,Special edition in Czech: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Hungarian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 20 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 20 Volume 001

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.