COM(1995)125 EU - Verordening
Wijziging van Verordening 2965/94 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2965/94 van de Raad van 28 november 1994 tot oprichting van een Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) amending Council Regulation (EC) No 2965/94 of 28 November 1994 setting up a Translation Centre for bodies of the European Union
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1995)125 NLEN
Extra COM-nummers COM(1995)537
Procedurenummer i 1995/0099(CNS)
Celex-nummer i 51995PC0125

2.

Key dates

Document 27-04-1995
Online publicatie 27-04-1995
Besluit 30-10-1995; Verordening 1995/2610
Bekendmaking in Publicatieblad i 10-11-1995; Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001,OJ L 268, 10.11.1995,Special edition in Hungarian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Slovenian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001,Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.