COM(1991)230 - Detachering van werknemers met het oog op het verlenen van diensten - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

COM(1991)230 EUe - Richtlijn
Detachering van werknemers met het oog op het verlenen van diensten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN VAN DE RAAD BETREFFENDE DE DETACHERING VAN WERKNEMERS MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN DIENSTEN

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE CONCERNING THE POSTING OF WORKERS IN THE FRAMEWORK OF THE PROVISION OF SERVICES
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1991)230 NLEN
Extra COM-nummers COM(1993)225; SEC(1996)1109
Procedurenummer i 1991/0346(COD)
Celex-nummer i 51991PC0230

2.

Key dates

Document 01-08-1991
Online publicatie 01-08-1991
Besluit 16-12-1996; Richtlijn 1996/71
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-01-1997; Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002,OJ L 18, 21.1.1997,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 002,Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.