COM(1996)597 EU - Verordening
Uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalprodukten uit Tsjechië naar de EG voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997 (verlenging van het systeem van dubbele controle)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de uitvoer van bepaalde EGKS- en EG-ijzer- en staalprodukten uit de Tsjechische Republiek naar de Europese Gemeenschappen voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1997 (verlenging van het systeem van dubbele controle)

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EC) N°... concerning the export of certain ECSC and EC steel products from the Czech Republic to the European Communities for the period 1 January to 31 December 1997 (extension of the double-checking system)
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure akkoordprocedure (ACC)
COM-nummer i COM(1996)597 NLEN
Extra COM-nummers COM(1996)597
Procedurenummer i 1996/0285(ACC)
Celex-nummer i 51996PC0597(02)

2.

Key dates

Document 25-11-1996
Online publicatie 25-11-1996
Besluit 20-12-1996; Verordening 1997/7
Bekendmaking in Publicatieblad i 04-06-1997; Special edition in Hungarian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004,Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012,OJ L 144, 4.6.1997,Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.