COM(1996)296 - Technishe maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden - EU monitor

EU monitor
Woensdag 22 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD houdende technishe maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL REGULATION (EC) laying down certain technical measures for the conservation of fishery resources
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer†i COM(1996)296 NLEN
Extra COM-nummers COM(1997)258
Procedurenummer†i 1996/0160(CNS)
Celex-nummer†i 51996PC0296

2.

Key dates

Document 25-06-1996
Online publicatie 25-06-1996
Besluit 30-03-1998; Verordening 1998/850
Bekendmaking in Publicatieblad†i 27-04-1998; Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 003,OJ L 125, 27.4.1998,Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Slovenian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Hungarian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 003,Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.