COM(2001)521 EU - Kaderbesluit
Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Kaderbesluit van de Raad inzake terrorismebestrijding

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council framework Decision on combating terrorism
 
Rechtsinstrument Kaderbesluit
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2001)521 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)521
Procedurenummer i 2001/0217(CNS)
Celex-nummer i 52001PC0521

2.

Key dates

Document 19-09-2001
Online publicatie 19-09-2001
Besluit 13-06-2002; Kaderbesluit 2002/475
Bekendmaking in Publicatieblad i 22-06-2002; Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Slovenian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009,Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003,Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003,Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006,OJ L 164, 22.6.2002

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.