COM(2001)127 EU - Richtlijn
Status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive concerning the status of third-country nationals who are long-term residents
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2001)127 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)127
Procedurenummer i 2001/0074(CNS)
Celex-nummer i 52001PC0127

2.

Key dates

Document 13-03-2001
Online publicatie 13-03-2001
Besluit 25-11-2003; Richtlijn 2003/109
Bekendmaking in Publicatieblad i 23-01-2004; Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Hungarian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Slovenian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006,OJ L 16, 23.1.2004,Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006,Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.