COM(2003)23 EU - Verordening
Gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van steunregelingen voor producenten van bepaalde gewassen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van steunregelingen voor producenten van bepaalde gewassen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and support schemes for producers of certain crops
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2003)23 NLEN
Extra COM-nummers COM(2003)23
Procedurenummer i 2003/0006(CNS)
Celex-nummer i 52003PC0023(01)

2.

Key dates

Document 21-01-2003
Online publicatie 21-01-2003
Besluit 29-09-2003; Verordening 2003/1782
Bekendmaking in Publicatieblad i 21-10-2003; Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Slovenian: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040,OJ L 270, 21.10.2003,Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049,Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Hungarian: Chapter 03 Volume 040,Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.