COM(1999)152 - Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) - - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

COM(1999)152 EUe - Richtlijn
Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) -

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (zesde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) - (gecodificeerde versie)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) - (codified version)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Samenwerkingsprocedure (SYN)
COM-nummer i COM(1999)152
Extra COM-nummers SEC(1999)581; COM(2003)127
Procedurenummer i 1999/0085(COD)
Celex-nummer i 51999PC0152

2.

Key dates

Document 08-04-1999
Online publicatie 08-04-1999
Besluit 29-04-2004; Richtlijn 2004/37
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-04-2004; Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 005,OJ L 158, 30.4.2004,Special edition in Hungarian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007,Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 005,Special edition in Slovenian: Chapter 05 Volume 005

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.