COM(2004)246 - Gemeenschappelijke stelsel van btw (herschikking) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 20 oktober 2020
kalender

COM(2004)246 EUe - Richtlijn
Gemeenschappelijke stelsel van btw (herschikking)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (herschikking)

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Directive on the common system of value added tax (Recast)
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2004)246 NLEN
Extra COM-nummers COM(2004)246
Procedurenummer i 2004/0079(CNS)
Celex-nummer i 52004PC0246

2.

Key dates

Document 15-04-2004
Online publicatie 15-04-2004
Besluit 28-11-2006; Richtlijn 2006/112
Bekendmaking in Publicatieblad i 11-12-2006; Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003,Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001,Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003,OJ L 347, 11.12.2006

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs), een overzicht van relevante raadplegingen en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.