JAI(2007)2 EU - Besluit
Initiatief van Finland met het oog op de goedkeuring van een besluit van de Raad van … tot wijziging van de regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Initiatief van de Republiek Finland met het oog op de goedkeuring van een besluit van de Raad van … tot wijziging van de regels voor het gebruik van analysebestanden van Europol

officiële Engelstalige titel

Initiative of the Republic of Finland with a view to adopting a Council Decision of … amending the Council Act adopting rules applicable to EUROPOL analysis files
 
Rechtsinstrument Beschikking
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i JAI(2007)2
Procedurenummer i 2007/0802(CNS)
Celex-nummer i 52007IG0224(02)

2.

Key dates

Document 08-01-2007
Online publicatie 08-01-2007
Besluit 15-10-2007
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.