COM(2007)204 EU - Besluit
Wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van bijlage I bij de Akte van Toetreding van Bulgarije en Roemenië

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2007)204 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)204
Celex-nummer i 52007PC0204

2.

Key dates

Document 24-04-2007
Online publicatie 24-04-2007
Besluit 08-11-2007; Besluit 2007/857

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.