COM(2008)385 EU - Verordening
Intrekking van de antidumpingrechten op gekweekte zalm uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening 85/2006

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot intrekking van de antidumpingrechten op gekweekte zalm van oorsprong uit Noorwegen, ingesteld bij Verordening (EG) nr. 85/2006 van de Raad

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation repealing the anti-dumping duties imposed by Council Regulation (EC) No 85/2006 on imports of farmed salmon originating in Norway
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2008)385 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)385
Celex-nummer i 52008PC0385

2.

Key dates

Document 19-06-2008
Online publicatie 19-06-2008

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.