JAI(2006)5 EU - Besluit
Verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten van de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Initiatief van de Republiek Oostenrijk met het oog op de aanneming van een Besluit van de Raad ter verbetering van de samenwerking in crisissituaties tussen de speciale interventie-eenheden van de lidstaten van de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Initiative of the Republic of Austria with a view to adopting a Council Decision on the improvement of cooperation between the special intervention units of the Member States of the European Union in crisis situations
 
Rechtsinstrument Besluit (JBZ/PJSS)
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i JAI(2006)5
Procedurenummer i 2007/0803(CNS)
Celex-nummer i 52006IG1229(01)

2.

Key dates

Document 29-12-2006
Online publicatie 29-12-2006
Besluit 18-09-2007; Besluit 2008/617

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.