COM(2008)517 EU - Verordening
Handhaving van de antidumpingrechten op stapelvezels van polyester uit Belarus, China, Saudi-Arabië en Korea na een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening 384/96

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening van de Raad tot handhaving van de antidumpingrechten op stapelvezels van polyester van oorsprong uit Belarus, de Volksrepubliek China, Saudi-Arabië en Korea na een gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek op grond van artikel 11, lid 3, van Verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation Maintaining the anti-dumping duties on imports of polyester staple fibres originating in Belarus, the People's Republic of China, Saudi Arabia and Korea following a partial interim review pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(2008)517 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)517
Celex-nummer i 52008PC0517

2.

Key dates

Document 14-08-2008
Online publicatie 14-08-2008
Besluit 10-09-2008; Verordening 2008/893

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.