JAI(2007)4 EU - Kaderbesluit
Initiatief van Duitsland en Frankrijk met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad (2007/…/JBZ) van … inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad (2007/…/JBZ) van … inzake de erkenning en tenuitvoerlegging van voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen

officiële Engelstalige titel

Initiative of the Federal Republic of Germany and of the French Republic with a view to adopting a Council Framework Decision (2007/…/JHA) of … on the recognition and supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences
 
Rechtsinstrument Kaderbesluit
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i JAI(2007)4
Procedurenummer i 2007/0807(CNS)
Celex-nummer i 52007XX0630(01)

2.

Key dates

Document 19-04-2007
Online publicatie 19-04-2007
Besluit 27-11-2008; Kaderbesluit 2008/947

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.