JAI(2008)4 EU - initiatiefvoorstel EU
Europees Justitieel Netwerk

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Initiatief van de Republiek Slovenië, de Franse Republiek, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Zweden, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk België, de Republiek Polen, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Slowaakse Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Oostenrijk en de Portugese Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad van … betreffende het Europees Justitieel Netwerk

officiële Engelstalige titel

Initiative of the Republic of Slovenia, the French Republic, the Czech Republic, the Kingdom of Sweden, the Kingdom of Spain, the Kingdom of Belgium, the Republic of Poland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Slovak Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Austria and the Portuguese Republic, with a view to adopting a Council Decision of … on the European Judicial Network
 
Rechtsinstrument Besluit (JBZ/PJSS)
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i JAI(2008)4
Procedurenummer i 2008/0802(CNS)
Celex-nummer i 52008IG0227(02)

2.

Key dates

Document 14-02-2008
Online publicatie 14-02-2008
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.