COM(2007)342 EU - Besluit
Standpunt van de EG in de ministerraad van de Energiegemeenschap op 29 juni 2007 (Podgorica) betreffende de uitbreiding van het acquis gemeenschappelijke inzake zekerheid van de energievoorziening, onderlinge bijstand en energie-efficiëntie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Europese Gemeenschap in de ministerraad van de Energiegemeenschap op 29 juni 2007 (Podgorica) betreffende de uitbreiding van het acquis communautaire inzake zekerheid van de energievoorziening, onderlinge bijstand en energie-efficiëntie

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on establishing the European Community position within the Ministerial Council of the Energy Community on 29 June 2007 (Podgorica) with regard to the extension of the acquis communautaire on security of supply, mutual assistance and energy efficiency
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2007)342 NLEN
Extra COM-nummers COM(2007)342
Celex-nummer i 52007PC0342

2.

Key dates

Document 13-06-2007
Online publicatie 13-06-2007
Besluit 28-06-2007

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.