COM(2008)530 EU - Besluit
Sluiting door de EG van het Verdrag van de VN inzake de rechten van personen met een handicap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(2008)530 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)530
Procedurenummer i 2008/0170(NLE)
Celex-nummer i 52008PC0530(01)

2.

Key dates

Document 29-08-2008
Online publicatie 29-08-2008
Besluit 26-11-2009; Besluit 2010/48
Bekendmaking in Publicatieblad i 27-01-2010; OJ L 23, 27.1.2010,Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 066

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.