COM(2008)372 EU - Besluit
Gemeenschappelijk standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit 2/2001 van de Gezamenlijke Raad

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad over een communautair standpunt in de Gezamenlijke Raad EU/Mexico met betrekking tot de wijzigingen van Besluit 2/2001 van de Gezamenlijke Raad

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Decision on a Community position within the EU/Mexico Joint Council concerning the amendments to the Joint Council Decision 2/2001
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure akkoordprocedure (ACC)
COM-nummer i COM(2008)372 NLEN
Extra COM-nummers COM(2008)372
Procedurenummer i 2008/0119(ACC)
Celex-nummer i 52008PC0372

2.

Key dates

Document 19-06-2008
Online publicatie 19-06-2008
Besluit 22-07-2008; 22009D0421

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.