Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De raadsformatie i Buitenlandse Zaken (RBZ) bestaat uit de ministers van buitenlandse zaken, defensie en/of ontwikkelingssamenwerking. Deze Raad is verantwoordelijk voor het externe optreden van de Europese Unie en vergadert minstens elke maand, ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. Namens Nederland sluit doorgaans minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp i (NSC) aan.

De bijeenkomsten van de Raad Buitenlandse Zaken worden voorgezeten door de Hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands en veiligheidsbeleid i. Deze functie wordt momenteel bekleed door de Spaanse Josep Borrell Fontelles i.

In de Raad van de Europese Unie nemen bewindspersonen uit alle EU-lidstaten een gezamenlijk besluit over het te volgen beleid binnen de EU. De Raad wordt ondersteund door het Comité van permanente vertegenwoordigers i dat besluiten voorbereidt en de uitvoering van de besluiten van de Raad bewaakt.

1.

Nederlandse inbreng

Afhankelijk van het onderwerp en het belang dat daaraan wordt gehecht kan Nederland in deze Raad onder meer vertegenwoordigd worden door:

  • Caspar Veldkamp i (NSC), minister van Buitenlandse Zaken
  • Ruben Brekelmans i (VVD), minister van Defensie
  • (momenteel vacant), minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • een hoge ambtenaar

2.

Relevante beleidsvelden

De Raad Buitenlandse Zaken behandelt onder meer de volgende beleidsvelden: