Artikel 6:

5
Artikel 6
7

De Unie is bevoegd om het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Dit geldt voor de volgende gebieden wat hun Europese dimensie betreft:

 • a) 
  bescherming en verbetering van de volksgezondheid;
 • b) 
  industrie;
 • c) 
  cultuur;
 • d) 
  toerisme;
 • e) 
  onderwijs, beroepsopleiding, jongeren en sport;
 • f) 
  civiele bescherming;
 • g) 
  administratieve samenwerking.