Artikel 163: - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Artikel 163:

162
Artikel 163
164

Het beheer van het Fonds berust bij de Commissie.

De Commissie wordt in deze taak bijgestaan door een comité dat onder het voorzitterschap staat van een lid van de Commissie en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de regeringen en van de vakverenigingen van werknemers en van werkgevers.