Artikel 164: - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 25 september 2020
kalender

Artikel 164:

163
Artikel 164
165

Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's de uitvoeringsverordeningen betreffende het Europees Sociaal Fonds vast.