Vanaf nu moet het menselijker en socialer!

Met dank overgenomen van A.C. (Agnes) Kant i, gepubliceerd op zondag 21 februari 2010, 3:16, column.

Eindelijk is het dan zover. Een kabinet dat hoegenaamd niets heeft gedaan om ons land menselijker en socialer te maken is gevallen. De samenwerking CDA - PvdA heeft niets opgeleverd. Iets wat wij in 2007 al voorzagen. Drie jaar zijn verloren gegaan: geen beter onderwijs, geen betere zorg voor de ouderen, geen aanpak van de armoede, geen eerlijke belastingen, geen verkleining van de inkomensverschillen, geen wijze buitenlandse politiek.

Het is aan de ene kant schandalig dat persoonlijke tegenstellingen ten grondslag liggen aan de val van het kabinet, maar aan de andere kant biedt het de kiezer een fantastische kans om aan te geven dat het anders moet. Eerst bij de raadsverkiezingen, en daarna bij de Tweede Kamerverkiezingen.

In de ogen van veel mensen vormt de SP de hoop op een betere toekomst. Door onze jarenlange inzet als partij hebben we het vertrouwen van mensen gewonnen. De partij staat algemeen goed bekend. Aan ons is het nu om als derde partij van het land, op te staan en aan te geven welke richting we op moeten. Kort gezegd komt dat op het volgende neer.

Het moet menselijker. Wij willen de menselijke maat, als het gaat om het onderwijs (kleinere scholen en klassen), als het gaat de zorg (kleinere opvang voor ouderen), als het gaat om hulp aan jongeren en ouderen (hulp van mens tot mens).

Het moet socialer. We moeten het samen doen. Samenleven kun je niet alleen. Wij willen meer gelijkheid en solidariteit, als het gaat om inkomens, als het gaat om vermogens, en bovenal, als het gaat om de kansen voor iedereen (op onderwijs, op werk, op een woning, op goede zorg).

Jij, Ik, Wij; SP!

De kiezers kunnen nu orde op zaken stellen. We krijgen de kans om de verhoging van de AOW leeftijd tegen te houden, de thuiszorg weer terug te pakken, banken de rekening van de crisis te laten betalen, bonussen in de ban te doen en topinkomens om een extra bijdrage te vragen. Het is aan ons om mensen duidelijk te maken dat dit de verkiezingen van de waarheid zijn: lokaal en nationaal. NĂº kunnen we koers zetten naar een beter Nederland.