Drs. C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga

foto Drs. C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Rijksoverheid.nl
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Cora van Nieuwenhuizen (1963) was van 26 oktober 2017 tot 31 augustus 2021 minister van Infrastructuur en Waterstaat in het kabinet-Rutte III i. In 2010-2014 was zij Tweede Kamerlid en in 2014-2017 lid van het Europees Parlement voor de VVD. Mevrouw Van Nieuwenhuizen was in 2007-2010 gedeputeerde voor mobiliteit en infrastructuur van Noord-Brabant. Van huis uit is zij sociaal geografe. In 1994 werd zij actief in de lokale politiek van haar woonplaats Oisterwijk. In 2003 werd zij Statenlid en korte tijd later fractievoorzitter. Als Tweede Kamerlid was zij voorzitter van de vaste commissie voor financiën. Sinds 1 oktober 2021 is zij voorzitter van de brancheorganisatie van energiebedrijven.

VVD
in de periode 2010-2021: lid Tweede Kamer, minister, lid Europees Parlement

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Cornelia (Cora)

geboorteplaats en -datum
Ridderkerk, 12 juni 1963

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

fractie Europees Parlement
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (8/11)

 • lid gemeenteraad van Oisterwijk, van 12 maart 1994 tot 16 maart 2006
 • lid Provinciale Staten van Noord-Brabant, van 20 maart 2003 tot 20 april 2007
 • lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (belast met onder meer mobiliteit, infrastructuur, waterwegen, luchthaven en toezicht op waterschappen), van 20 april 2007 tot mei 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 17 juni 2010 tot 1 juli 2014
 • lid Europees Parlement, van 1 juli 2014 tot 26 oktober 2017
 • minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 oktober 2017 tot 31 augustus 2021
 • minister van Economische Zaken en Klimaat ad interim, van 15 januari 2021 tot 20 januari 2021
 • voorzitter Vereniging Energie Nederland, vanaf 1 oktober 2021 (koepelorganisatie van energiebedrijven)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige
 • adviseur Brabant Intermodal B.V., van 1 juni 2012 tot oktober 2017
 • voorzitter Raad van Toezicht SPVOZN (Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland), van november 2015 tot oktober 2017

afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • plaatsvervangend lid Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa, van 25 november 2011 tot 7 maart 2013
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 november 2012 tot 1 juli 2014

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was in 2011-2012 woordvoerder integratie, asiel- en immigratiebeleid en daarna woordvoerder beleid inkomen en werk, arbeid (ontslagrecht, WWV, re-integratie) en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Nam in 2011 de verdediging over van een in 2010 door Stef Blok ingediend initiatiefwetsvoorstel over opneming van de eis tot beheersing van de Nederlandse taal in de Wet werk en bijstand. (32.328)

als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/5)
 • Besloot in februari 2019 de aanwijzing van de Stint als bijzondere bromfiets in te trekken. Eerder was in oktober 2018 na een ernstig ongeluk de aanwijzing al geschorst. In oktober 2020 werd de BSO-bus, een elektrische boldderkar, als opvolger van de Stint wel erkend als vervoermiddel.
 • Was in 2019 samen met minister Hoekstra verantwoordelijk voor het besluit om een aandelenbelang van veertien procent in Air France-KLM te kopen.
 • Zette in 2019 in een Kamerbrief de toekomstige ontwikkeling van Schiphol uiteen. Schiphol kan na 2020 in kleine stapjes groeien, mits de (wettelijk vast te leggen) overlast van de luchthaven voor de omgeving verder afneemt. Het aantal nachtvluchten moet omlaag.

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2018 een wet (Stb. 347) tot wijziging van de Wegenverkeerswet tot stand om experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (onbestuurde voertuigen) mogelijk te maken (34.838)
 • Bracht in 2021 een wet (Stb. 197) tot stand waarmee een einde werd gemaakt aan het alcoholslotprogramma. Het CBR legde al niet langer het ASP op, maar in plaats daarvan een educatieve maatregel alcohol en verkeer of in geval van recidive een geschiktheidsonderzoek alcohol. (35.293)

op het gebied van de EU
 • Bracht in 2015 als rapporteur verslag uit over het voorstel voor "benchmarks in financial instruments and financial contracts"
 • In 2015 en 2016 schaduwrapporteur voor diverse voorstellen voor de kapitaalmarktunie, regulering van financiële data en financiële instrumenten en corporate governance
 • In 2016 schaduwrapporteur over ruimtevaart in relatie tot het Europese defensiebeleid

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Vertrok in de zomer van 2021 als minister om voorzitter te worden van een koepelorganisatie van energiebedrijven. Daarop kwam kritiek, omdat zij als minister mogelijk had deelgenomen aan discussies in de ministerraad die van belang waren voor haar toekomstige werk als lobbyist. Zij ontkende echter dat dit het geval was geweest. In 2024 gaf zij alsnog toe dat zij als minister aanwezig was geweest bij overleg over energievraagstukken. Daarmee erkende zij ook dat er schijn van belangenverstrengeling was, hetgeen zij betreurde.

uit de privésfeer
 • Was in haar middelbare schooltijd actief bij de scouting en vrijwilligster voor lichamelijk gehandicapten
 • Haar echtgenoot was in 2018-2021 voor de VVD wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven van Rotterdam en is sinds 2021 burgemeester van Vlaardingen

anekdotes en citaten
 • Tijdens een Tweede Kamerdebat over de stint op 30 oktober 2019 raakte zij geëmotioneerd toen een vader van een slachtoffer van het ongeluk in 2018 in Oss 'dank u wel' riep vanaf de tribune, nadat zij volmondig spijt had betuigd voor fouten begaan door onder haar verantwoordelijkheid vallende diensten bij de toelating van de stint als voertuig.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Bart Zuidervaart, "Verwacht van haar geen gekke fratsen", Trouw, 28 november 2017
 • Marcel van Lieshout, "De verkeersminister die aanliep tegen de grenzen van de groei", De Volkskrant, 2 september 2021

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.