Aan kabinetsformatie gaat voortaan een Kamerdebat vooraf

woensdag 14 april 2010, 10:44

De Tweede Kamer zal voortaan in principe direct na de verkiezingen een debat houden over de uitslag en over de formatie die daarop moet volgen. Dat is de uitkomst van het debat over een voorstel van de leden Van der Ham i (D66) en Van Gent i (GroenLinks) tot wijziging van het reglement van orde i. Oorspronkelijk was voorgesteld dat de Kamer een voordracht zou doen voor de (in)formateur. Nu het voorstel is afgezwakt, kan het voorstel op een meerderheid rekenen.

De Kamervoorzitter zal met de nieuwe fractievoorzitters overleggen over de wenselijkheid van het debat en over de daarbij te volgen procedure. De rol van de koningin bij (in)formatie blijft daarna gehandhaafd, maar het formatieproces zal pas na het debat beginnen.

Ook na afronding van een opdracht tot kabinetsinformatie of na tussentijdse val van het kabinet kan er een debat worden gehouden over de wenselijkheid en de richting van een kabinetsformatie.

bron: website Tweede Kamer, kamerstuk 30698