RescEU: Mechanisme voor civiele bescherming van de Unie (rescEU)

RescEU is een financieringsmechanisme van de Europese Unie dat betrekking heeft op ‘civiele rampen.’ Dit betreft onder andere natuurrampen, rampen door menselijk toedoen of acute noodsituaties. Het mechanisme moet het reactievermogen van lidstaten verbeteren, maar ook moet het initiatieven van de EU-lidstaten in het geval van civiele rampen coördineren, aanvullen en ondersteunen.

Het mechanisme trad in maart 2019 in werking, naar aanleiding van een aantal rampen binnen en buiten de EU. De Commissie stelde dat zowel de EU als de lidstaten meer moeten doen om rampen te bestrijden en adequaat te reageren. Ook met het oog op toenemende rampen door klimaatverandering moeten landen praktisch en beleidsmatig beter voorbereid zijn. De Europese Commissie beslist over de inzet van de middelen. Kosten die lidstaten maken om materieel te moderniseren of repareren worden voor driekwart vergoed.

In totaal zijn 33 Europese landen lid van het Uniemechanisme. Naast de 27 EU-lidstaten nemen ook Noord-Macedonië, Montenegro, Noorwegen, Servië, IJsland en Turkije deel aan het mechanisme. Europese samenwerking op het gebied van civiele bescherming gebeurt op vrijwillige basis. Ieder land ter wereld kan een beroep doen op het civiele beschermingsmechanisme. Voor de periode 2021 - 2017 is 3.1 miljard vrijgemaakt, waarvan 1.9 miljard uit het NextGeneration EU Fund komt.

Meer informatie