Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 494 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
25.05.2022  Asset recovery and confiscation.
Richtlijn com(2022)245
 
13.05.2022  Ondertekening van Overeenkomst met Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de bevoegde Nieuw-Zeelandse autoriteiten.
Besluit com(2022)207
 
13.05.2022  Sluiting van Overeenkomst met Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de bevoegde Nieuw-Zeelandse autoriteiten.
Besluit com(2022)208
 
11.05.2022  Rules to prevent and combat child sexual abuse.
Verordening com(2022)209
 
03.05.2022  Europese ruimte voor gezondheidsgegevens.
Verordening com(2022)197
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 216 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
04.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening met het oog op de hervorming van het Visuminformatiesysteem en een verordening wat betreft de ...
Mededeling com(2021)303
 
17.03.2021  Kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen (digitaal groen ...
Verordening com(2021)140
 
12.01.2021  Standpunt EU binnen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met betrekking tot amendement 28 op bijlage 9, deel D, bij het Verdrag inzake de internationale ...
Besluit com(2021)16
 
09.12.2020  Sluiting van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)709
 
09.12.2020  Ondertekening van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)783
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 26 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
15.03.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Moldavië over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië.
Besluit com(2022)125
 
15.03.2022  Sluiting van een overeenkomst met Moldavië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië.
Besluit com(2022)124
 
08.03.2022  Wijziging Verordeningen 514/2014, 516/2014 inzake financiële steun voor politiële samenwerking, bestrijding criminaliteit, en crisisbeheersing en asiel, migratie en ...
Verordening com(2022)112
 
02.03.2022  Bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en het invoeren van tijdelijke bescherming in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EC.
Richtlijn com(2022)91
 
12.01.2022  Gedeeltelijke opschorting van de toepassing van de Overeenkomst met Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.
Besluit com(2022)6