Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 453 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.07.2020  Wijziging van Verordening 514/2014 wat de vrijmakingsprocedure betreft.
Verordening com(2020)309
 
10.07.2020  Third report under the visa suspension mechanism.
com(2020)325
 
25.06.2020  Tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.
Aanbeveling com(2020)287
 
11.06.2020  Derde beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU.
Mededeling com(2020)399
 
02.06.2020  Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen: zorgen dat misdaad niet loont.
Verslag com(2020)217
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 200 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.09.2019  EU-standpunt in Raad ICAO ivm geplande goedkeuring wijzigingen bij Verdrag over internationale burgerluchtvaart mbt normen & aanbevolen praktijken op gebied van ...
Besluit com(2019)416
 
30.08.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2019)401
 
30.08.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2019)403
 
30.08.2019  Ondertekening van de Overeenkomst met Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2019)404
 
30.08.2019  Ondertekening van de Overeenkomst met Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa.
Besluit com(2019)405
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 9 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
13.11.2018  Wijziging van Verordening 539/2001 tot vaststelling van de lijsten van landen waarvan de onderdanen wel en niet visumplichtig zijn (terugtrekking Verenigd Koninkrijk uit ...
Verordening com(2018)745
 
18.10.2017  Machtiging tot opening van onderhandelingen over een overeenkomst met Canada inzake de doorgifte en het gebruik van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR-gegevens).
Aanbeveling com(2017)605
 
15.09.2017  Standpunt EU in het Uitvoerend Comité van het Programma van de Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen.
Besluit com(2017)544
 
16.03.2016  Standpunt EU over het reglement van orde van het Gemengd Comité, opgericht krachtens de overeenkomst met Kaapverdië inzake soepeler afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2016)149
 
30.10.2014  Standpunt EU betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren voor de uitvoering van de Overeenkomst met Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte ...
Besluit com(2014)679