Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 501 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.11.2022  Standpunt EU in de Partnerschapsraad met het Verenigd Koninkrijk mbt verlenging van de derogatie mbt het wissen van persoonsgegevens van passagiers na hun vertrek uit ...
Besluit com(2022)646
 
16.11.2022  Versterking van het Schengengebied: Bulgarije, Roemenië en Kroatië zijn klaar om volledig deel te nemen aan het gebied zonder binnengrenstoezicht.
Mededeling com(2022)636
 
11.11.2022  Evaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst met de VS inzake doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer tbv het traceren van ...
Verslag com(2022)585
 
09.11.2022  Opschorting van een aantal bepalingen van Verordening 810/2009 ten aanzien van Senegal.
Verordening com(2022)631
 
09.11.2022  Toepassing van hogere visumleges ten aanzien van Gambia.
Besluit com(2022)632
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 233 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.10.2022  Algehele opschorting van de toepassing van de Overeenkomst met Vanuatu inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.
Besluit com(2022)531
 
23.09.2022  Ondertekening van de Overeenkomst met Noord-Macedonië inzake operationele activiteiten die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Noord-Macedonië uitvoert.
Besluit com(2022)491
 
06.09.2022  Volledige opschorting van de toepassing van de Overeenkomst met Rusland inzake de versoepeling van de afgifte van visa aan burgers van de EU en Rusland.
Besluit com(2022)661
 
13.05.2022  Ondertekening van Overeenkomst met Nieuw-Zeeland op het gebied van de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Europol en de bevoegde Nieuw-Zeelandse autoriteiten.
Besluit com(2022)207
 
03.02.2022  Wijziging van Verordening (EU) 2021/954 over het EU Digitaal Corona Certificaat mbt inwoners van derdelanden.
Verordening com(2022)55
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 16 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
06.04.2022  Standpunt EU t.a.v. het VK m.b.t. de vaststelling van de datum met ingang waarvan de bedoelde persoonsgegevens door de lidstaten aan het VK mogen worden verstrekt.
Besluit com(2022)158
 
15.03.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de Overeenkomst met Moldavië over operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië.
Besluit com(2022)125
 
15.03.2022  Sluiting van een overeenkomst met Moldavië inzake operationele activiteiten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Moldavië.
Besluit com(2022)124
 
08.03.2022  Wijziging Verordeningen 514/2014, 516/2014 inzake financiële steun voor politiële samenwerking, bestrijding criminaliteit, en crisisbeheersing en asiel, migratie en ...
Verordening com(2022)112
 
02.03.2022  Bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne en het invoeren van tijdelijke bescherming in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EC.
Richtlijn com(2022)91