Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 484 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
03.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.
Aanbeveling com(2021)232
 
29.04.2021  Strengthening Democracy and Media Freedom and Pluralism in the EU: the undue use of actions under civil and criminal law to silence journalists, NGOs and civil society.
ini(2021)2036
 
27.04.2021  EU-strategie inzake vrijwillige terugkeer en re-integratie.
Mededeling com(2021)120
 
14.04.2021  Machtiging tot het openen van onderhandelingen over een samenwerkingsovereenkomst met de Internationale Criminele Politieorganisatie (ICPO-Interpol).
Aanbeveling com(2021)177
 
14.04.2021  EU-strategie voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit (2021-2025).
Mededeling com(2021)170
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 203 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
12.01.2021  Standpunt EU binnen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met betrekking tot amendement 28 op bijlage 9, deel D, bij het Verdrag inzake de internationale ...
Besluit com(2021)16
 
08.12.2020  Standpunt EU in de Commissie Verdovende Middelen over het toevoegen van verdovende middelen en psychotrope stoffen aan internationale lijsten.
Besluit com(2020)659
 
13.07.2020  Wijziging van Verordening 514/2014 wat de vrijmakingsprocedure betreft.
Verordening com(2020)309
 
13.09.2019  EU-standpunt in Raad ICAO ivm geplande goedkeuring wijzigingen bij Verdrag over internationale burgerluchtvaart mbt normen & aanbevolen praktijken op gebied van ...
Besluit com(2019)416
 
30.08.2019  Sluiting van de Overeenkomst met Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.
Besluit com(2019)401
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 10 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
25.01.2021  Aanbeveling (EU) 2021/132 van de Raad van 2 februari 2021 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen ...
Aanbeveling com(2021)39
 
12.09.2018  Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud - Bijdrage aan de bijeenkomst van de leiders, september 2018.
Verordening com(2018)640
 
18.10.2017  Machtiging tot opening van onderhandelingen over een overeenkomst met Canada inzake de doorgifte en het gebruik van gegevens uit het Passenger Name Record (PNR-gegevens).
Aanbeveling com(2017)605
 
15.09.2017  Standpunt EU in het Uitvoerend Comité van het Programma van de Hoge Commissaris van de VN voor de Vluchtelingen.
Besluit com(2017)544
 
16.03.2016  Standpunt EU over het reglement van orde van het Gemengd Comité, opgericht krachtens de overeenkomst met Kaapverdië inzake soepeler afgifte van visa voor kort verblijf.
Besluit com(2016)149