Directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (HOME)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i ondersteunt de Europese Commissie op het gebied van veiligheid, terrorismebestrijding, grensbewaking en migratie in de gehele Europese Unie. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Binnenlandse zaken. i

Aandachtsgebieden van dit DG zijn onder meer:

  • het ontwikkelen van een migratiebeleid dat is gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid;
  • het bestrijden van terrorisme en georganiseerde misdaad;
  • samenwerking met andere landen en organisaties;
  • het stimuleren van Europees burgerschap onder de bevolking;
  • onderhouden van relaties met:

Van 2015 tot 2019 heette dit DG het DG Migratie en Binnenlandse zaken. Tot 1 juli 2010 bestond er een DG Justitie, vrijheid en veiligheid i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 480 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.09.2021  EU-Standpunt over de UNHCR-conclusie over internationale bescherming en duurzame oplossingen in het kader van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.
Besluit com(2021)597
 
29.09.2021  Partial suspension of the application of the Agreement with Belarus on the facilitation of the issuance of visas.
Besluit com(2021)612
 
12.08.2021  Toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis met betrekking tot het Schengeninformatiesysteem in Cyprus.
Besluit com(2021)472
 
20.07.2021  Wijziging van Richtlijn 2019/1153 wat betreft de toegang van bevoegde autoriteiten tot centrale registers van bankrekeningen via het centrale toegangspunt.
Richtlijn com(2021)429
 
15.07.2021  Suspension of certain provisions of Regulation 810/2009 with respect to Bangladesh.
Verordening com(2021)412
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 210 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
04.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening met het oog op de hervorming van het Visuminformatiesysteem en een verordening wat betreft de ...
Mededeling com(2021)303
 
17.03.2021  Kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van interoperabele vaccinatie-, test- en herstelcertificaten voor onderdanen van derde landen (digitaal groen ...
Verordening com(2021)140
 
12.01.2021  Standpunt EU binnen de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie met betrekking tot amendement 28 op bijlage 9, deel D, bij het Verdrag inzake de internationale ...
Besluit com(2021)16
 
08.12.2020  Standpunt EU in de Commissie Verdovende Middelen over het toevoegen van verdovende middelen en psychotrope stoffen aan internationale lijsten.
Besluit com(2020)659
 
13.07.2020  Wijziging van Verordening 514/2014 wat de vrijmakingsprocedure betreft.
Verordening com(2020)309
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 18 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.08.2021  Standpunt EU inzake verlenging van de periode waarin DNA-profielen en vingerafdrukken kunnen worden uitgewisseld met het Verenigd Koninkrijk.
Besluit com(2021)495
 
15.07.2021  Opschorting van een aantal bepalingen van Verordening 810/2009 ten aanzien van Gambia.
Verordening com(2021)413
 
03.05.2021  Wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU en de mogelijke opheffing van die beperking.
Aanbeveling com(2021)232
 
25.01.2021  Aanbeveling (EU) 2021/132 van de Raad van 2 februari 2021 tot wijziging van Aanbeveling (EU) 2020/912 van de Raad over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen ...
Aanbeveling com(2021)39
 
09.12.2020  Sluiting van de Overeenkomst met Kaapverdië inzake de versoepeling van de afgifte van visa voor kort verblijf aan de burgers van Kaapverdië en van de EU.
Besluit com(2020)709