28736 NL - nota
Mobiliteitsmanagement

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 13 december 2002 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Mobiliteitsmanagement

2.

Documenten

(3 stuks)

2 13 december 2002, brief, nr. 1     KST65780
Brief minister inzake aanbieding van de Nota Mobiliteitsmanagement (kamerstuk 28736, nr. 2)
publicatie: 19 december 2002
 
2 13 december 2002, nota, nr. 2     KST65781
Nota
publicatie: 19 december 2002
 
2 8 december 2003, brief, nr. 3     KST73016
Brief minister over de reacties van de VNG, het IPO, de Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer en de Unie van Waterschappen
publicatie: 15 december 2003
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.