21501-20 NL - doorlopend dossier
Europese Raad

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Europese Raad.

1.

Volledige titel

Europese Raad

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 1082 moties ingediend.

3.

Documenten

(3457 stuks)

2 12 april 2018, verslag van een nota-overleg, 34841, nr. 2     KST348412
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 maart 2018, over de Staat van de Europese Unie 2018 - Staat van de Europese Unie 2018
vergadering: 26 maart 2018
 
2 8 mei 2019, 34463, nr. 2     KST344632
Verslag van een politieke dialoog over het EU-voorstel uitbreiding mandaat EOM COM (2018) 641 (herdruk) - Politieke Dialoog met de Europese Commissie
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.