21501-32 NL - doorlopend dossier
Landbouw- en Visserijraad

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie in de samenstelling ('raadsformatie') van de landbouw- en visserijministers.

1.

Volledige titel

Landbouw- en Visserijraad

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 511 moties ingediend.

3.

Documenten

(2287 stuks)

2 3 oktober 2002, brief, nr. 1     KST63624
Brief minister met verslag van de eerste gezamenlijke Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 september 2002 in Brussel
publicatie: 10 oktober 2002
 
2 7 oktober 2002, brief, nr. 2     KST63652
Brief minister over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2002 in Luxemburg
publicatie: 11 oktober 2002
 
2 7 oktober 2002, brief, nr. 3     KST63665
Brief minister over intrekking saneringsmaatregel varkensslachterijen
publicatie: 14 oktober 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.