21501-34 NL - doorlopend dossier
Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie in de samenstelling ('raadsformatie') van de ministers voor onderwijs, jeugd, cultuur en sport.

1.

Volledige titel

Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 16 moties ingediend.

3.

Documenten

(719 stuks)

2 16 oktober 2002, brief, nr. 1     KST63838
Brief minister met de geannoteerde agenda voor het onderwijsdeel van de Raad op 12 november 2002 in Brussel - Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur
publicatie: 23 oktober 2002
 
2 28 oktober 2002, brief, nr. 2     KST64009
Brief staatssecretaris met de toelichting op de culturele agenda van de Raad Onderwijs, Jeugd en Cultuur van 11 november 2002 - Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur
publicatie: 6 november 2002
 
2 11 november 2002, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 3     KST64424
Verslag schriftelijk overleg inzake onder meer brief minister OCW bij aanbieding verslag EU-Onderwijs/Jeugdraad van 30 mei 2002 (21501-06, nr. 56) - Raad voor Onderwijs, Jeugdzaken en Cultuur
publicatie: 19 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.