21501-33 NL - doorlopend dossier
Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie in de samenstelling ('raadsformatie') van de ministers voor vervoer, telecommunicatie en energie.

1.

Volledige titel

Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 103 moties ingediend.

3.

Documenten

(1538 stuks)

2 11 oktober 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 1     KST63805
Verslag algemeen overleg op 26 september 2002, over het energiegedeelte van de agenda van de Transport-, Telecommunicatie- en Energieraad van 3 en 4 oktober 2002
publicatie: 22 oktober 2002
 
2 11 oktober 2002, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST63810
Verslag algemeen overleg op 26 september 2002
publicatie: 22 oktober 2002
 
2 7 november 2002, brief, nr. 3     KST64220
Brief staatssecretaris met verslag van de raad van 4 oktober 2002
publicatie: 13 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.