32317 NL - doorlopend dossier
JBZ-raad

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering het parlement informeert over de bijeenkomsten van de Raad van de Europese Unie i in de samenstelling ('raadsformatie i') van de ministers van binnenlandse zaken en justitie.

1.

Volledige titel

JBZ-raad

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 236 moties ingediend.

3.

Documenten

(1832 stuks)

2 5 februari 2010, brief, nr. 1     KST140788
Brief ministers over voortzetting informatievoorziening t.b.v. (voorbereiding) JBZ-raad na inwerkingtreding Verdrag van Lissabon
publicatie: 16 februari 2010
 
2 10 februari 2010, brief, nr. 2     KST140898
21-22 januari 2010 - Informatievoorziening JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon; Brief ministers en staatssecretaris met verslag informele bijeenkomst Gemengd Comité en RJBZ
publicatie: 19 februari 2010
 
2 15 februari 2010, brief, nr. 3     KST140929
25-26 februari 2010 te Brussel - JBZ-raad; Brief ministers en staatssecretaris met geannoteerde agenda Gemengd Comité
publicatie: 19 februari 2010
 
2 29 februari 2016, verslag van een schriftelijk overleg, 34370; nr. 3     KST343703
Verslag van een schriftelijk overleg over het EU-voorstel: Verordening Europese grens- en kustwacht COM (2015) 671, het EU-voorstel inzake een Raadsbesluit tijdelijk uitstel verplichtingen Zweden inzake relocatie (COM (2015) 677) en het EU-voorstel inzake Aanbeveling vrijwillige regeling met Turkije inzake toelating vluchtelingen op humanitaire gronden (C (2015) 9490) - EU-voorstel: Verordening Europese grens- en kustwacht COM (2015) 671
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.