22112 NL - doorlopend dossier
Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden BNC-fiches i verzameld door de regering om de Kamer te informeren.

1.

Volledige titel

Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 133 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

3.

Documenten

(8153 stuks)

2 6 september 2010, brief, 32472, nr. 2     KST77634
Brief regering; Fiche Mogelijkheid tot verbieden of beperken van teelt van ggo’s op eigen grondgebied - EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen COM(2010) 375
 
2 14 april 2011, brief, 32728, nr. 2     KST108659
Brief regering; Fiche: Richtlijn gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) - EU-voorstel - Richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)
 
2 18 januari 2016, brief, 34386; nr. 2     KST343862N1
Brief regering; Fiche: Richtlijn inzake de toegankelijkheidseisen voor producten en diensten (herdruk) - EU-voorstel: Europese Toegankelijkheidsakte COM (2015) 615
 
2 27 januari 2016, brief, 34370; nr. 2     KST343702
Brief regering; Kabinetsappreciatie van de voorstellen van de Europese Commissie van 15 december 2015 - EU-voorstel: Verordening Europese grens- en kustwacht COM (2015) 671
 
2 9 februari 2016, brief, 34395; nr. 2     KST343952
Brief regering; Fiche: Wijzigingsvoorstel Afval Richtlijnen - EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) nr. 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 594 en COM (2015) 593
 
2 9 februari 2016, brief, 34395; nr. 3     KST343953
Brief regering; Fiche: Mededeling Sluiten van de kringloop - een EU actieplan voor de Circulaire Economie - EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) nr. 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 594 en COM (2015) 593
 
2 18 april 2016, brief, 34418; nr. 2     KST344182
Brief regering; Reactie op verschillende verzoeken EU-pakket anti-belastingontwijking (ATAP) - EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26
 
2 12 april 2018, verslag van een nota-overleg, 34841, nr. 2     KST348412
Verslag van een notaoverleg, gehouden op 26 maart 2018, over de Staat van de Europese Unie 2018 - Staat van de Europese Unie 2018
vergadering: 26 maart 2018
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.