BNC-fiche

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit stuk van de Nederlandse regering geeft een beschrijving van een voorstel van de Europese Commissie i. In een BNC-fiche (de afkorting staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) geeft de regering ook een eerste oordeel over het Commissievoorstel. De BNC-fiches zijn belangrijk omdat zij de inzet vormen voor de Nederlandse onderhandelaars in Brussel.

1.

Procedure

De interdepartementale werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen i draagt zorg voor de BNC-fiches. De ministeries die het meeste affiniteit hebben met het Commissievoorstel schrijven samen een concept ambtelijk fiche. Dat moet vervolgens door de ministerraad worden goedgekeurd om als officieel BNC-fiche te gelden.

De goedgekeurde BNC-fiches worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar de Eerste Kamer i, de Tweede Kamer i en de Nederlandse leden van het Europees Parlement i gestuurd. De fiches bieden de Kamers de mogelijkheid om zich in een vroeg stadium te verdiepen in de voorgenomen Europese regelgeving. Met name de Tweede Kamer zal proberen de regering te doordringen van haar standpunt over het Commissievoorstel. De regering weegt het standpunt van de Kamers mee bij de Raadsvergaderingen i over de voorgenomen Europese regelgeving.

De BNC-fiches hebben een vaste indeling. Er wordt onder meer een samenvatting gegeven van het voorstel van de Europese Commissie en een oordeel over de subsidiariteit i en de proportionaliteit i van het voorstel. Ten slotte wordt een eerste Nederlands standpunt bepaald.

2.

Soorten BNC-fiches

Sinds 1 juli 2007 worden drie verschillende sjablonen gehanteerd:

Wet- en regelgeving

Dit sjabloon wordt gebruikt voor voorstellen van de Europese Commissie voor wet- of regelgeving (voorstellen voor richtlijnen, verordeningen, kaderbesluiten en beschikkingen). Het bestaat onder meer uit:

 • de algemene gegevens (over het voorstel, de impact assessment van de Commissie, het behandelingstraject in de Raad en het eerstverantwoordelijke ministerie)
 • een samenvatting van het BNC-fiche
 • een samenvatting van het voorstel (inhoud van het voorstel en impact assessment van de Europese Commissie)
 • oordeel over bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit
 • financiële gevolgen (voor EU-begroting, Nederlandse overheid, bedrijfsleven en burger, administratieve lasten)
 • juridische implicaties (consequenties voor Nederlandse regelgeving en/of sanctioneringbeleid, de haalbaarheid van de voorgestelde implementatietermijn of datum inwerkingtreding en wenselijkheid evaluatie-/horizonbepaling)
 • implicaties voor uitvoering en handhaving
 • Nederlandse positie (Nederlandse belangen en eerste algemene standpunt)

Groot voorstel

Het gaat in dit geval om een eerste politieke signalering van voorstellen met grote gevolgen voor Nederland. Dit sjabloon bestaat onder meer uit:

 • algemene gegevens
 • essentie van het voorstel
 • oordeel over bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit
 • Nederlandse positie

In geval van een groot voorstel wordt in principe ook een fiche voor wet- en regelgeving opgesteld.

Mededeling

Het grootste deel van de nieuwe voorstellen van de Europese Commissie betreft mededelingen, die niet wet- of regelgevend zijn. Hiervoor wordt een verkort BNC-fiche opgesteld met:

 • algemene gegevens
 • essentie van het voorstel
 • oordeel over bevoegdheid, subsidiariteit en proportionaliteit en een inschatting van de financiële gevolgen (alleen indien de mededeling concrete voornemens voor wet- of regelgeving bevat)
 • Nederlandse positie