Nederland spreekt steun uit voor Europese Klimaatwet

donderdag 7 mei 2020, 16:52

DEN HAAG (PDC i) - Nederland steunt het voorstel van de Europese Commissie i om de Europese de uitstoot wettelijk vast te leggen, zodat er duidelijkheid wordt gecreëerd voor burgers en bedrijven voor het halen van een klimaatneutrale Europese Unie i in 2050. Dat staat in het BNC-fiche i waarin Minister Stef Blok i van

Buitenlandse Zaken het Nederlandse standpunt ten aanzien van de Europese Klimaatwet kenbaar heeft gemaakt. Het kabinet zegt zich in te zetten voor een geleidelijke vermindering van de broeikasuitstoot.

Voor een klimaatneutrale EU in 2050 zullen in alle lidstaten volgens Nederland aanvullende inspanningen nodig zijn. Het kabinet onderstreept verder het belang van het vastleggen van de klimaatdoelen op Europees niveau om consistent klimaatbeleid te kunnen voeren. Door de klimaatdoelen op Europees niveau in wetgeving te verankeren, zal er volgens Nederland een gelijker speelveld ontstaan. Ook steunt Nederland de voorbeeldfunctie die de Europese Unie op dit vlak kan vervullen.

Nederland constateert verder dat de door de Commissie voorgestelde verordening overwegend overwegend positief is ontvangen door de lidstaten. Met een brede steun lijkt het voorstel een goede kans van slagen te hebben. Net als Nederland steunt een aantal lidstaten bovendien de opname van een aangescherpt 2030-broeikasreductiedoel in de verordening.

Een BNC-fiche is een document waarin de Nederlandse regering een beschrijving geeft van een voorstel van de Europese Commissie i. In een BNC-fiche (de afkorting staat voor Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) geeft de regering ook een eerste oordeel over het Commissievoorstel. De fiches bieden de Kamers de mogelijkheid om zich in een vroeg stadium te verdiepen in de voorgenomen Europese regelgeving. Met name de Tweede Kamer zal proberen de regering te doordringen van haar standpunt over het Commissievoorstel. De regering weegt het standpunt van de Kamers mee bij de Raadsvergaderingen over de voorgenomen Europese regelgeving.