Gedogen...en een oogje toeknijpen

Met dank overgenomen van A.G. (Gerard) Schouw i, gepubliceerd op vrijdag 6 augustus 2010.

Was het niet de VVD die zich tot in de haarvaten altijd heeft verzet tegen dat vermaledijde gedogen? Regels zijn regels en daaraan moet iedereen zich houden riep zij altijd ferm. Nu zijn ze de uitvinders, de vaandeldragers van een gedoogovereenkomst - of liever vredesovereenkomst - met de PVV. Er komt in te staan wat wel mag, en wat niet moet. Maar hoe zit dat staatsrechterlijk? Maakt zo'n vredesovereenkomst straks wel of juist géén deel uit van een regeringsverklaring? En wat is de formele status van zo'n document? Niemand die het weet. Wie het woord 'gedogen' op de tong neemt komt al snel tot de conclusie dat het niets meer is dan het ouderwets 'door de vingers zien'. Een oogje toeknijpen. Lekker strak motto voor een rechts kabinet! 

Een oogje toeknijpen voor de alsmaar langer wordende files, een oogje toeknijpen voor de starters op de woningmarkt die maar niet aan een huis kunnen komen, een oogje toeknijpen voor....ja voor wie niet? In het land der blinden is eenoog koning.