Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 januari 2021
kalender

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) droeg de zorg voor het ruimtelijke beleid, het vervoersbeleid en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 was het ministerie i ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het ministerie werd in 2010 ingesteld, grotendeels door samenvoeging van de ministeries van Verkeer en Waterstaat i en van VROM i.

In 2017 werd het milieubeleid ('klimaat') overgeheveld naar Economische Zaken en werd de naam gewijzigd in 'Infrastructuur en Waterstaat i'.