Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo Ministerie van IenW
Bron: Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het waterbeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie i ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

De huidige minister van IenW is Mark Harbers i (VVD). Er is ook een staatssecretaris, Vivianne Heijnen i (CDA).

De ambtelijke leiding van het ministerie is handen van de secretaris-generaal, momenteel Jan Hendrik Dronkers i.

1.

Diensten en instellingen

Onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vallen meerdere diensten en instellingen:

2.

Taakverdeling

In het kabinet-Rutte IV i gaat de minister over weginfrastructuur, water, en scheep- en luchtvaart.

De staatssecretaris is met name verantwoordelijk voor milieu, openbaar vervoer en fietsbeleid. Ook heeft de staatssecretaris het KNMI en de nucleaire veiligheid in het takenpakket.

3.

Historische ontwikkeling

Het ministerie van IenW is een nieuw departement. Onder deze naam bestaat het sinds 2017. Hiervoor was er sinds 2010 het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). IenM was een fusie van de ministeries van Verkeer en Waterstaat (VW) i en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) i. Bij deze fusie werd volkshuisvesting overgeheveld naar Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties i. In 2017 werd Milieu overgeheveld naar Economische Zaken en Klimaat i en werd de naam 'Infrastructuur en Waterstaat'.

Onder welk(e) ministerie(s) vielen huidige taken eerder

Periode

Naam

2017-heden

Infrastructuur en Waterstaat

2010-2017

Infrastructuur en Milieu i

1982-2010

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer i

Verkeer en Waterstaat

1971-1982

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Verkeer en Waterstaat

Volksgezondheid en Milieuhygiëne i

1965-1982

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening i

Verkeer en Waterstaat

1959-1965

Volkshuisvesting en Bouwnijverheid i

Verkeer en Waterstaat

1947-1959

Wederopbouw en Volkshuisvesting i

Verkeer en Waterstaat i

1946-1947

Openbare Werken en Wederopbouw

Verkeer

1945-1946

Openbare Werken en Wederopbouw i

Verkeer en Energie i

1906-1945

Waterstaat i

1877-1906

Waterstaat, Handel en Nijverheid i

1830-1877

Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken; volkshuisvesting sinds 1918 onder Arbeid

1830

Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën

1825-1830

Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken

1824-1825

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Onderwijs

1820-1824

Binnenlandse Zaken, Waterstaat en Publieke Werken

1819-1820

Waterstaat

1815-1819

Waterstaat en Publieke Werken

1813-1815

Geen afzonderlijk departement, waterstaat vallend onder Binnenlandse Zaken;

4.

Overzicht ministers sinds 1945

fotonaamkabinetsperiode
M.G.J. (Mark) Harbers [Bron: Rijksoverheid.nl]M.G.J. (Mark) Harbersvierde kabinet-Rutte
Barbara Visser - Fotograaf Arenda OomenB. (Barbara) Visserderde kabinet-Rutte
Cora van NieuwenhuizenC. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbengaderde kabinet-Rutte
Melanie Schultz van Haegen-Maas GeesteranusM.H. (Melanie) Maas Geesteranustweede kabinet-Rutte
Melanie Schultz van Haegen-Maas GeesteranusM.H. (Melanie) Maas Geesteranuseerste kabinet-Rutte
Camiel EurlingsC.M.P.S. (Camiel) Eurlingsvierde kabinet-Balkenende
Camiel EurlingsC.M.P.S. (Camiel) Eurlingsvierde kabinet-Balkenende
Karla PeijsK.M.H. (Karla) Peijsderde kabinet-Balkenende
Karla PeijsK.M.H. (Karla) Peijstweede kabinet-Balkenende
Roelf de BoerR.H. (Roelf) de Boereerste kabinet-Balkenende
Tineke NetelenbosT. (Tineke) Netelenbostweede kabinet-Kok
Annemarie Jorritsma-LebbinkA. (Annemarie) Jorritsma-Lebbinkeerste kabinet-Kok
Andriessen, Dr. J.E.J.E. (Koos) Andriessenderde kabinet-Lubbers
Maij-Weggen, J.R.H.J.R.H. (Hanja) Maij-Weggenderde kabinet-Lubbers
Neelie KroesN. (Neelie) Kroestweede kabinet-Lubbers
Neelie KroesN. (Neelie) Kroeseerste kabinet-Lubbers
Zeevalking, Mr. H.J.H.J. (Henk) Zeevalkingderde kabinet-Van Agt
Zeevalking, Mr. H.J.H.J. (Henk) Zeevalkingtweede kabinet-Van Agt
Dany TuijnmanD.S. (Dany) Tuijnmaneerste kabinet-Van Agt
Tjerk WesterterpTh.E. (Tjerk) Westerterpkabinet-Den Uyl
Bé UdinkB.J. (Bé) Udinktweede kabinet-Biesheuvel
Bé UdinkB.J. (Bé) Udinkeerste kabinet-Biesheuvel
Wim Drees jr.W. (Wim) Dreeseerste kabinet-Biesheuvel
Joop BakkerJ.A. (Joop) Bakkerkabinet-De Jong
Jan de QuayJ.E. (Jan) de Quaykabinet-Zijlstra
Ko SuurhoffJ.G. (Ko) Suurhoffkabinet-Cals
Aartsen, Mr. J. vanJ. (Jan) van Aartsenkabinet-Marijnen
Henk KorthalsH.A. (Henk) Korthalskabinet-De Quay
Aartsen, Mr. J. vanJ. (Jan) van Aartsentweede kabinet-Beel
Aartsen, Mr. J. vanJ. (Jan) van Aartsenvierde kabinet-Drees
Herman WitteH.B.J. (Herman) Wittevierde kabinet-Drees
J. AlgeraJ. (Jacob) Algeravierde kabinet-Drees
J. AlgeraJ. (Jacob) Algeraderde kabinet-Drees
Wemmers, H.H.H.H. (Henk) Wemmerstweede kabinet-Drees
Spitzen, Mr. D.G.W.D.G.W. Spitzenkabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
J.R.H. van SchaikJ.R.H. (Joop) van Schaikkabinet-Drees/Van Schaik (Drees I)
Hein VosH. (Hein) Voseerste kabinet-Beel
Hein VosH. (Hein) Voseerste kabinet-Beel
Steef van SchaikTh.S.G.J.M. (Steef) van Schaikkabinet-Schermerhorn/Drees
Steef van SchaikTh.S.G.J.M. (Steef) van Schaikkabinet-Schermerhorn/Drees
  • In 2010 vond er in het vierde kabinet-Balkenende een wisseling plaats in de coalitie door het uittreden van de PvdA
  • in bovenstaand overzicht zijn alleen ministers van Verkeer en Waterstaat opgenomen. Ministers van Volkshuisvesting zijn in dit overzicht achterwege gelaten.

Meer over