COM(1999)260 EU - Verordening
Instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en van bepaalde andere vreemdelingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en van bepaalde andere vreemdelingen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council Regulation (EC) concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of the fingerprints of applicants for asylum and certain other aliens
 
Rechtsinstrument Verordening
Besluitvormingsprocedure Raadplegingsprocedure (CNS)
COM-nummer i COM(1999)260 NLEN
Extra COM-nummers COM(2000)100
Procedurenummer i 1999/0116(CNS)
Celex-nummer i 51999PC0260

2.

Key dates

Document 26-05-1999
Online publicatie 26-05-1999
Besluit 11-12-2000; Verordening 2000/2725
Bekendmaking in Publicatieblad i 15-12-2000; Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004,OJ L 316, 15.12.2000,Special edition in Slovenian: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008,Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003,Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003,Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Hungarian: Chapter 19 Volume 004,Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.