COM(2001)632 EU - Besluit
Standpunt EG in de Associatieraad EG-Turkije, inzake een besluit van de Associatieraad EG-Turkije houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de bepalingen inzake de mededinging zoals bedoeld in artikel 37 van Besluit 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het door de Gemeenschap in te nemen standpunt in de Associatieraad EG-Turkije, inzake een besluit van de Associatieraad EG-Turkije houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de bepalingen inzake de mededinging zoals bedoeld in artikel 37 van Besluit 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije

officiële Engelstalige titel

Proposal for a Council decision on the position to be adopted by the Community within the EC-Turkey Association Council, concerning a Decision of the EC-Turkey Association Council adopting the implementing rules necessary for the application of the provisions on competition policy referred to in Article 37 of Decision 1/95 of the EC-Turkey Association Council
 
Rechtsinstrument Besluit
COM-nummer i COM(2001)632 NLEN
Extra COM-nummers COM(2001)632
Celex-nummer i 52001PC0632

2.

Key dates

Document 07-11-2001
Online publicatie 07-11-2001
Besluit 21-01-2002

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.