Algemene commissie voor Jeugdzorg (Tweede Kamer) (jeugd)

Deze Tweede Kamercommissie i bestond in 2010-2012 en was opvolger van de Algemene Commissie voor Jeugd en Gezin.

De commissie hield zich onder meer bezig met zaken als jeugdzorginstellingen, pleegzorg, kindermishandeling en jeugdhulpverlening.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2011-05-31 32793 - Preventief gezondheidsbeleid  
2011-02-02 32620 - Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
2009-01-16 31839 - Jeugdzorg i  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2011-12-14 33112 - Verruiming fouilleerbevoegdheden i groen vinkje
2011-11-03 33062 - Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling i groen vinkje
2010-10-14 32529 - Verbetering van de positie van pleegouders i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2011-09-21 33000 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2012 groen vinkje