COM(1997)295 EU - Besluit
Sluiting van een protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Overeenkomst met Slowakije anderzijds, in verband met de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de EU

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Ontwerp-Besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van een protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Slowaakse Republiek anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

officiële Engelstalige titel

Draft Decision of the Council and the Commission relating to the conclusion of a protocol on the adaptation of the institutional aspects of the Europe Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Slovakia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Austria, of the Republic of Finland and of the Kingdom of Sweden to the European Union
 
Rechtsinstrument Beschikking
Besluitvormingsprocedure Instemmingsprocedure (AVC;APP)
COM-nummer i COM(1997)295 NLEN
Extra COM-nummers SEC(1999)581
Procedurenummer i 1997/0274(AVC)
Celex-nummer i 51997PC0295(03)

2.

Key dates

Document 17-10-1997
Online publicatie 17-10-1997
Besluit 16-12-1999
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.