Europese Raad besluit met gewone meerderheid van stemmen

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Bij deze stemwijze is een voorstel aangenomen als meer dan de helft van de lidstaten vóór stemt. Het gaat om de helft plus één van alle lidstaten van de Europese Unie i, niet alleen om lidstaten die een stem uitbrengen. Een lidstaat kan zich onthouden van stemming.

Om te kunnen stemmen moeten ten minste twee derde van alle lidstaten van de Europese Unie aanwezig zijn.

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen toegepast op terreinen waar dit expliciet in de Europese verdragen i vermeld staat. Dit is een zeer beperkt aantal terreinen die van minder groot belang zijn, veelal procedureel van aard.

2.

Juridisch kader

Besluitvorming in de Europese Raad op basis van gewone meerderheid vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Toepassing: zesde deel VwEU titel I hoofdstuk 1 tweede afdeling art. 235 i lid 1. Verder wordt er alleen op basis van gewone meerderheid van stemmen besloten waar dat specifiek in de verdragen staat vermeld.

3.

Meer informatie