32552 - Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

32552 nl - Europees voorstel/­Europese mededeling
Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

EU-voorstel: Verordening inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521

2.

Subsidiariteitsbezwaar Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft bij bovenstaand EU-dossier een subsidiariteitsbezwaar gemaakt:

3.

Documenten

(6 stuks)

V 11 november 2010, 32552     BLG86330
EU-Voorstel: Verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ENISA COM(2010)521 (bijlage bij 32552,nr.1) -
 
2 11 november 2010, brief, nr. 1     KST325521
Brief commissie; Mededeling dat het voorstel Verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging ENISA COM(2010)521 door de Kamer is geselecteerd voor mogelijke toetsing op subsidiariteit danwel een behandelvoorbehoud
 
2 23 november 2010, voorstel voor een subsidiariteitsbezwaar, nr. 2     KST325522
Brief commissie; Mededeling n.a.v. de subsidiariteitstoets van de verordening Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging COM(2010)521
 
2 1 december 2010, brief, nr. 3     KST325523
Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan de Vice-voorzitter van de Europese Commissie over subsidiariteit en proportionaliteit inzake het Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het betrokken EU-dossier, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.