Raad besluit met vier vijfde van de leden

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Wanneer vier vijfde van alle lidstaten van de Europese Unie i vóór stemt wordt het voorstel aangenomen.

Bij deze stemwijze heeft elke lidstaat heeft een even zware stem; er wordt geen gebruik gemaakt van gewogen stemmen i.

1.

Toepassing

Deze stemwijze wordt gebruikt wanneer de Raad besluit over een inbreuk op de waarden van de Europese Unie door één van de lidstaten.

2.

Toepassing

Deze stemwijze wordt alleen toegepast op beleidsterreinen waar dit expliciet in de Europese verdragen i staat. Bij deze stemwijze geldt dat alleen wanneer de Raad besluit over een inbreuk op de waarden van de Europese Unie door één van de lidstaten.

3.

Juridisch kader

Stemmen met vier vijfde van de leden vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) i en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) i.

  • Stemming schendingen waarden EU: VEU titel I art. i

4.

Meer informatie