Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken i.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • Kieswet, partijfinanciering, verkiezingen
 • de bestuurlijke indeling (Rijk i, provincies, gemeenten), financiën lagere overheden, grotestedenbeleid, herindelingen
 • Huis voor de Klokkenluiders
 • politie, brandweer en rampenbestrijding
 • arbeidsmarktbeleid, arbeidsvoorwaarden en pensioenen voor overheidspersoneel en politieke ambtsdragers, de Algemene bestuursdienst en Bureau Internationale ambtenaren
 • verzelfstandigingen
 • regeldruk burgers'
 • paspoort, privacy, basisregistratie, identiteit
 • AIVD
 • overheidsvoorlichting (Rijksvoorlichtingsdienst)
 • wonen en bouwen
 • ruimtelijke ordening, Omgevingswet
 • Rijksdienst

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van Algemene Zaken en wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is K.B. (Kiki) Hagen. Ondervoorzitter is J.J. (Jan) Klink. Griffier is Mw. A. de Vos.

1.

Leden

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2020-03-26 35420 - Noodpakket banen en economie  
2019-11-13 35334 - Problematiek rondom stikstof en PFAS  
2019-03-18 35165 - Verkiezingen  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2023-06-07 36374 - Bevoegdheid van de Eerste Kamer om wetsvoorstellen te wijzigen en terug te zenden aan de Tweede Kamer (Grondwetswijziging, eerste lezing) i 2e
2023-05-25 36367 - Verzamelwet Omgevingswet 20.. i 2e
2023-04-24 36346 - Initiatiefvoorstel Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap i 2e

4.

Dossiers (begrotingen)

2023-05-17 36360 I - Jaarverslag en slotwet van de Koning 2022 i 2e
2023-05-17 36360 B - Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2022 i 2e
2023-05-17 36360 C - Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2022 i 2e

5.

Dossiers (overige)

2023-03-22 36328 - Raming Tweede Kamer 2024  
2022-05-25 36111 - Voorstel van de commissie voor de Werkwijze tot vaststelling van de Regeling bezwaaradviescommissie Tweede Kamer  
2022-05-10 36101 - Initiatiefnota over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top te bevorderen